10_06_20161116S1_SPA_005-retouched-v2.jpg

Kirsi-Marja Healing

HAND+blomma-152287-unsplash.jpg

“Life is a balance of holding on and letting go” - Rumi

kirsimarja.jpg

Välkommen till Kirsi-Marja Healing

Med ett genuint intresse och drivkraft av att få människor att må bättre har jag valt att fokusera mitt liv på att hjälpa andra och skapa ett bättre välmående. Det har bland annat yttrat sig i såsom valet av min yrkesroll som BVC-sköterska.

Jag har under min yrkesverksamma period även haft vägledande samtal för familjer och anordnat kurser i spädbarnsmassage. Nu är jag pensionär och fortsätter att dela med mig av mina kunskaper till barnfamiljer, genom att erbjuda kurser inom detta.

I stort sätt hela mitt liv har jag haft ett andligt sökande och jag gick min första healingutbildning redan på 90-talet. Sedan har olika kurser och utbildningar avlöst varandra. Det var först när jag hamnade på Divine Oneness jag kände att jag verkligen hade hittat hem och funnit min typ av healingmetod. Metoden har sina rötter i antika mysterieskolor och har utvecklats av Amorah Quan Yin.

Healingmetoden har vidareutvecklats och förfinats av Ulla Anderén och Gary Kendall som har tagit metoden till Sverige och har döpt den till Divine Oneness, som ingår i det globala nätverket DolphinStar Tempel School.

Denna utbildning har även lett mig in på olika andliga resor till bland annat Island och Grekland. Där jag tillsammans med mina lärare och andra healers, har jobbat med planetärt energiarbete för att assistera planeten i skiftet till en högre dimension. Det är ett skifte som pågår redan nu och som är större än vad människan någonsin tidigare upplevt. Både människan och planeten står för en helt ny utveckling. Där vi som mänsklig varelse står inför att förena oss med vårt Högre Jag, i ett medvetande som omspänner högre frekvenser. Samtidigt som vi fortfarande befinner oss i en fysisk kropp. Detta har aldrig tidigare hänt.

Jag vill genom mitt arbete bidra till och hjälpa människor i den transformation vi nu genomgår in i en högre dimension.

Numera tar jag emot klienter för healing och för att öppna upp Ka kanaler i både Stockholm och Nyköping, samt leder kurser i spädbarnsmassage och har vägledande samtal och kvinnocirklar.

Välkommen att boka tid!